anitp-logoAgenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane este structura de specialitate aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne ce are ca principale atribuţii coordonarea, evaluarea şi monitorizarea politicilor la nivel naţional în domeniul traficului de persoane, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestui fenomen.

În cadrul agenţiei funcţionează 15 centre regionale, constituite în judeţele unde funcţionează Curţi de Apel şi care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe judeţe de responsabilitate. În angrenajul naţional agenţia acţionează ca o verigă între victimele traficului de persoane şi organele de aplicare a legii, precum şi între acestea şi organizaţiile neguvernamentale din ţară care oferă asistenţă în acest domeniu.

Agenţia implementează Programul de coordonare a victimelor-martor în procesul penal care are ca scop creşterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane la fazele procesului penal şi totodată respectarea drepturilor garantate prin lege acestor persoane.

monitorizareAgenţia implementează Sistemul Informatic de Evidenţă si Monitorizare a Victimelor Traficului de Persoane – SIMEV care reprezintă un instrument important atât pentru evaluarea nevoilor victimelor şi referirea lor imediată către servicii specializate de asistenţă, imediat după identificare, cât şi pentru monitorizarea asistenţei acordate victimelor şi a progreselor înregistrate în vederea reintegrării lor sociale.

PrevenireAgenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane iniţiază şi implementează programe de prevenire a traficului de persoane fiind un partener activ al instituţiilor guvernamentale, organismelor internaţionale şi organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi străinătate, împlicându-se constant în proiecte şi campanii de prevenire a acestui flagel mondial.

Agenţia gestionează linia telefonică Help-Line 0.800.800.678. Aceasta este o linie de tip Telverde, fiind apelabilă gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă pe teritoriul României. Linia Hepl-Line 0800.800.678 reprezintă o componentă importantă a mecanismului de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane către sistemul de asistenţă şi protecţie a acestora regăsindu-se în cuprinsul Strategiei Naţionale de Prevenire a Traficului de Persoane.Screen Shot 2014-08-13 at 4.27.02 PM
Linia Help-Line are nu doar rolul de a prelua, înregistra, analiza şi referi solicitările, ci şi de a educa şi a informa publicul cu privire la rolul şi responsabilităţile sale precum şi ale serviciului competent faţă de beneficiarii aflaţi în situaţie de risc sau dificultate, precum şi de a oferi informaţii cu caracter preventiv pentru populaţie.

FOTO NR 2Pentru a beneficia din străinătate de serviciile oferite de către Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, operatorii Liniei Help-Line pot fi apelaţi, contra cost, la numărul de telefon 004.021.313.31.00.

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane întocmeşte Raportul anual privind evoluţia traficului de persoane pe baza datelor furnizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu. Acest Raport anual reprezintă o viziune de ansamblu a rezultatelor eforturilor autoritaţilor române în această luptă, având un caracter descriptiv şi explicativ în vederea cunoaşterii fenomenului.