adpare-logo-postADPARE (Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație) este o organizație nonguvernamentală care lucrează în domeniul traficului de persoane la nivel de prevenire și de protecție a persoanelor traficate.

Asociația a fost înființată în anul 2003, având ca membrii fondatori psihologi și asistenți sociali cu experiență în asistarea victimelor traficului de persoane, a adulților cu probleme de sănătate mintală, a victimelor violenței domestice și a persoanelor private de libertate.

Misiunea asociației este de a oferi servicii de reintegrare alternative pentru tinerii aflați în situații de risc.

În cei 11 ani de existență, ADPARE a coordonat programe de prevenire, cercetare și asistență. Prin acestea, ADPARE vrea să „educe” publicul asupra drepturilor de cetățean, să promoveze migrația sigură, locurile legale și serviciile de protecţie şi asistenţă care pot fi accesate în ţară şi în străinătate. Deoarece traficul de persoane este un fenomen în continuă schimbare, factorii de vulnerabilitate și particularitățile statelor de origine și destinație trebuie studiate în mod continuu, pentru o actualizare permanentă a măsurilor anti-trafic și îmbunătăţirea practicilor existente.

Principalul domeniu de activitate al ADPARE este implementarea programelor complexe de asistenţă în vederea reintegrării victimelor traficului de persoane. Serviciile de asistenţă furnizate se înscriu în categoria proiectelor permanente, activitățile fiind desfășurate în colaborare cu instituții, organizații nonguvernamentale și organizații internaționale relevante în domeniul protecției și asistenței pentru această categorie de beneficiari.